6. Verbinding; leren van, met en door elkaar!

In deel 6 staat de vraag centraal op welke wijze u er als docent voor kan zorgen dat u uw groei in kennis/kunde op het gebied van Onderwijs & Ondernemen onderdeel laat uitmaken van het team/het curriculum/de school waarin u werkt. Daarnaast kijken we ook nog even naar de mogelijkheden om externe partijen aan onze ondernemende doelstellingen te verbinden.

Het ontwikkelen van ondernemerschap op school werkt namelijk alleen als dit met elkaar wordt aangepakt en gedeeld. Met name voor het ontwikkelen van een Ondernemende Houding & Gedrag is het belangrijk dat leerlingen/studenten hier tijdens meerdere lessen mee aan de gang gaan. Zij moeten (langdurig) ervaren welk gedrag positief wordt beoordeeld.

leerzone

Voor het ontwikkelen van een ondernemende houding/gedrag is veel tijd nodig. Zoals we in eerdere delen hebben gezien is dit alleen te bereiken als de leerlingen/studenten worden uitgedaagd om uit hun comfort zone te stappen. Het helpt enorm als ze dit bij meerdere vakken/docenten doen. Dan wordt de “leerzone” relatief snel weer de “comfortzone” en kunnen we ze uitdagen om een volgende stap in hun ontwikkeling te maken!

Geen verdieping in verband met demo


Back to Top