5. Show me the money

show me the money

Voor elk bedrijf is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de baten (hoeveel geld verdien je?) en kosten (welke uitgaven moet je allemaal doen om dit voor elkaar te krijgen?. Een gezond bedrijf maakt winst. Dit is noodzakelijk om op (lange) termijn te overleven.

Hoeveel winst gaat jullie bedrijf maken? Maak een berekening met behulp van de volgende oefening. Jullie hebben hiervoor één lesuur de tijd.

Desgewenst splits je ook hier het team op in 2 sub-teams waarbij het ene sub-team werkt aan opdracht 5.1 (Kosten) en het andere sub-team aan opdracht 5.2. (Baten). Stem wel onderling af!

 


Back to Top