5. Onderwijs & Ondernemen: Groeipad

U heeft in deel 3 uw vertrekpunt beschreven op het gebied van Onderwijs & Ondernemen. Zowel op individueel, team als op school niveau.

Vervolgens heeft u in deel 4 uw ambitie beschreven in concrete doelstellingen op het gebied van Onderwijs en Ondernemen voor komend jaar.

Om te komen van het vertrekpunt naar het gewenste eindpunt zal er waarschijnlijk het nodige gerealiseerd moeten worden. Dit wordt in deze module in kaart gebracht en vastgelegd.

De resultaten hiervan legt u aan het eind van dit deel vast in hoofdstuk 5 van uw Plan van Aanpak: specifieke acties Onderwijs & Ondernemen voor komend jaar.

Geen verdieping in verband met demo


Back to Top