4. Onderwijs & Ondernemen: Ambitie

loesje

In deel 3 heeft u in kaart gebracht wat het vertrekpunt is op het gebied an Onderwijs & Ondernemen. Nu gaat u aan de slag met uw eigen doelstellingen. Wat wilt u het komend jaar gaan realiseren op het gebied van Ondernemend Leren en/of Leren Ondernemen. Wat is uw ambitie?

Beperkt u zich tot uw eigen lespraktijk? Of gaat u aan de slag met uw sectie/teamgenoten? Wellicht organiseert u een project met andere docenten/secties? Of met bedrijven/organisaties buiten de eigen school/instelling?

Aan het eind van dit deel schrijft u hoofdstuk 4 van uw Plan van Aanpak Ondernemerschap in de lespraktijk: Mijn persoonlijke ambities op het gebied van Onderwijs & Ondernemen voor komend school/studiejaar.

Geen verdieping in verband met demo


Back to Top