3. Rolmodel

ballotelli

 

 

 

 

 

Er zijn twee soorten rolmodellen. Allereerst zijn er de abstracte rolmodellen – vaak sterren in de entertainmentindustrie – die veel geld verdienen om een rol te spelen die voor hen een goede werking heeft. De miljoenen die ze verdienen zijn een geweldige stimulans voor hun doen en laten. Kim Kardashian gedraagt zich disfunctioneel en Mario Balotelli manipuleert de scheidsrechter omdat dat bij hun baan hoort. Kun je van alles van vinden, maar wij als onderdeel van het publiek houden het in stand door tv te kijken.

Ten tweede zijn er concrete rolmodellen, meestal uit je eigen omgeving. Dat zijn mensen die veel dichter bij bijvoorbeeld jou staan – ouders, buren, leraren enzovoorts – of op een andere manier respect afdwingen door hun aanwezigheid. Die zijn veel nadrukkelijker aanwezig in jouw leven. Ze kunnen gedragsvoorbeelden van dichterbij laten zien en bovendien zitten daar geen commerciële belangen achter!


Back to Top