3. Onderwijs & Ondernemen: vertrekpunt

We hebben in de eerste 2 delen gekeken naar het belang van Ondernemerschap voor het Onderwijs. Nu gaan we in 3 stappen naar een concreet actieplan.

Stap 1: vaststellen vertrekpunt Onderwijs & Ondernemen (dit deel/deel 3)

Stap 2: vaststellen ambitie Onderwijs & Ondernemen (deel 4)

Stap 3: vaststellen groeipad Onderwijs & Ondernemen (deel 5)

Met behulp van informatie, links en eenĀ een aantal specifieke vragen wordt u geholpen om uw vertrekpunt op het gebied van Onderwijs & Ondernemen in kaart te brengen; op persoonlijk niveau, teamniveau en schoolniveau.

Aan het eind van dit deel schrijft u Hoofdstuk 3 van uw Plan van Aanpak “Ondernemerschap in mijn lespraktijk”.

Geen verdieping in verband met demo

 


Back to Top