21’e eeuwse vaardigheden: What?

smart-2

In dit deel gaan we de aan de slag om de gestelde leerdoelen, zo veel als mogelijk, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdgebonden) te beschrijven. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of de resultaten die er uit komen opwegen tegen de inspanningen die nodig zijn om tot deze resultaten te komen.

Dit is een grote uitdaging, aangezien 21’e eeuwse vaardigheden “soft skills” zijn die moeilijk zijn te vangen in ‘harde criteria’.

Specifieke vragen waar we in dit deel op in gaan:

  1. Op welke concrete 21’e eeuwse vaardigheden ga ik mij richten in mijn les(sen)?
  2. In welke les(sen) ga ik dit toepassen?
  3. Wat wil ik hiermee concreet bereiken, en bij wie?
  4. Hoe ga ik concreet meten of, en zo ja wanneer, ik deze doelstellingen bereik?

 

In dit deel werken we twee voorbeelden nader uit. De visie van Onderwijs 2032, waarbij 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke rol spelen. En de visie van Marzano & Heflebower (Klaar voor de 21e eeuw). Deze auteurs leveren een compleet ‘pakket’, inclusief suggesties voor oefeningen en meetcriteria.


Back to Top