21e eeuwse vaardigheden: How?

 

Onderzoek in Nederland toont aan: “Leraren hebben de intentie in de toekomst de 21e eeuwse vaardigheden een grote(re) rol te laten spelen in hun lessen. De meerderheid van de leraren voelt zich echter onvoldoende toegerust om de vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Leraren hebben behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden.”

Ditzelfde onderzoek geeft aan: Om leraren te stimuleren zijn vier vormen van ondersteuning (op het gebied van 21’st Century Skills) van belang:

  1. Curriculum uitwerking: concretisering van de vaardigheden uit het conceptueel kader in de vorm van voorbeeld lesmateriaal;
  2. Toetsing: ontwikkeling van bruikbare kaders en instrumenten voor het volgen en beoordelen van leerlingen;
  3. Professionalisering: ruim aanbod van nascholing activiteiten en netwerken van school voor kennisdeling;
  4. Leermiddelen: meer aandacht voor de vaardigheden in methodes en een bredere ontsluiting van additionele leermiddelen.

 

Voor het antwoord op de vraag: “21e eeuwse vaardigheden, hoe doe je dit nou?” is het goed om te kijken naar de VORM en de INHOUD van het lesmateriaal.

  • INHOUD: er zijn scholen die hier bewust op inzetten. Die gericht aan de slag gaan met het aanpassen van het curriculum. In deze video een voorbeeld (Voortgezet Onderwijs). Een dergelijke aanpak vergt een aanzienlijke investering waar nog slechts een beperkt aantal scholen voor heeft gekozen!
    Voor MBO scholen is de aanpak van Jeroen van Merrienboer illustratief. Hij bouwt aan onderwijs via een gestructureerde manier. In bovenstaande video legt hij uit op welke wijze 21e eeuwse vaardigheden structureel kunnen worden ontwikkeld.
  • VORM: ben je als (individueel) docent geïnteresseerd om met 21e eeuwse vaardigheden aan de slag te gaan, maar ontbreekt het aan een school-breed programma, dan liggen de beste mogelijkheden voor u in de VORM. Met behulp van een andere didactische aanpak zijn op een relatief eenvoudige wijze veel nieuwe vaardigheden te trainen.

Wij gaan er in deze lesmodule van uit dat niet uw school, maar u als docent er voor heeft gekozen om met 21e eeuwse vaardigheden aan de slag te gaan. De focus dient dan op de VORM / DIDACTIEK te liggen, en minder op de inhoud.

 


Back to Top