Les 6: Persoonlijke ontwikkeling

leeuw in spiegel

Achtergrond: Naast team-opdrachten maakt iedere student ook individuele opdrachten. Deze opdrachten zijn gericht op bewustwording; wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Introductie: De opdrachten waar aan gewerkt wordt, staan vermeld in Mahatma “Be the Change” (Individueel). Iedere student maakt gebruik van de persoonlijke login die hij of zij gekregen heeft.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Algemeen Directeur Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de week: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Durf Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen

  1. Studenten doen een 0-meting en maken een Persoonlijk Ontwikkelplan op basis van hun eigen 0-meting en hun persoonlijke ervaringen van de eerste weken.

Inhoud: Alle studenten loggen in via hun persoonlijke login bij Mahatma “Be the Change” (Individueel) en gaan aan de slag met opdracht 1 (0-meting) en 2 (Persoonlijk Ontwikkelplan).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top