Het DreamStorm Concept

Ondernemerschap is een middel, en geen doel op zich. Door jongeren ondernemende vaardigheden bij te brengen zijn ze in staat om om te gaan met een snel veranderende wereld. Een ondernemend persoon is in staat om ideeën in daden om te zetten. Hiervoor zijn competenties nodig zoals creativiteit, durf, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.

DreamStorm heeft hiervoor een Doorlopende Leerlijn ontwikkeld: ‘’Van Ondernemend Leren naar Leren Ondernemen’’. Daarbij ligt in de eerste jaren het accent op het ontwikkelen van een Ondernemende Houding & Gedrag. In latere jaren verschuift dit naar een groei in Kennis & Kunde.

Een cruciale rol in dit concept speelt de docent/teamleider. Speciaal voor hen is de ‘’Train de Trainer; Ondernemerschap in de lespraktijk” ontwikkeld. Via deze korte maar krachtige leermodule ontdekken ze wat Ondernemerschap kan betekenen voor hen zelf, voor hun studenten en voor hun school. Het eindresultaat is een concreet Plan van Aanpak. Hierin beschrijven ze op welke wijze ze Ondernemerschap gaan toepassen in hun lespraktijk (jaarplan).

DreamStorm

Wilt u meer weten? Neem via deze link contact met ons op!

Partners van DreamStorm

ClientClientClientClientClientClientClient
Back to Top