Winstdeling

Paragraaf voortgang:

Alle deelnemende studenten hebben, als zij zich gemotiveerd inzetten, recht op winstdeling. Dit houdt in dat aan het eind van elke maand een overzicht wordt gemaakt van de omzet en de hieraan verbonden kosten.

Het resultaat (netto winst) is totaal beschikbaar voor de medewerkers/studenten die de winkel runnen.

Voorbeeld:

  1. De totale omzet in de maand maart is bijvoorbeeld € 8.000,- (incl. btw). De inkoopwaarde van de omzet (afdracht naar de deelnemende winkeliers) is € 7.200,- (90%). De omzet voor de outlet-store bedraagt 10% van de totaalomzet = € 800,- (incl. btw)
  2. De totale bedrijfskosten in de maand maart bedragen bijvoorbeeld € 150,- voor koffie, thee, promotiekosten e.d. + € 350,- voor personeelskosten (op de zaterdagen) + € 120,- afdracht BTW. Totale bedrijfskosten € 620,-
  3. Dit houdt in dat we een netto winst overhouden van € 180,-

 

 

Back to Top