Week 14: Magazine Winkel van de Toekomst

Paragraaf voortgang:

 

In deze week ronden jullie als klas gezamenlijk het Magazine Winkel van de Toekomst af. Dit houdt in dat jullie gezamenlijk (als klas):

  • Een voorpagina en een achterpagina maken. Bepaal gezamenlijk hoe deze pagina’s er uit moeten komen te zien, wat er hiervoor geschreven moet worden, wie dit gaat doen en wanneer dit gereed is.
  • Alle artikelen voor de middenpagina’s dienen te worden opgemaakt in dezelfde stijl/lay-out. Alle teams hebben in voorgaande weken de opdracht gekregen om drie artikelen (inclusief foto’s) te schrijven. Zij dienen dit binnen Jilster op 1 of maximaal 2 spreads te plaatsen (een spread is 2 A4-pagina’s naast elkaar)

 

Acties:

  1. De klas bepaalt samen wie wat gaat doen. Wie is de hoofdredacteur? Hij of zij verzorgt de coördinatie van alle artikelen.
  2. Elk team heeft minimaal drie artikelen geschreven. Heb je deze nog niet af, ga hier dan eerst mee aan de slag.
  3. Elk team logt vervolgens in bij Jilster. De inlogcodes hiervoor heb je ontvangen. Ben je dit vergeten? Dan ontvang je nogmaals een uitnodiging via de docent.
  4. Elk team plaats de artikelen in één of maximaal twee spreads (2 A4-tjes naast elkaar).
  5. Met de hoofdredacteur wordt afgestemd welk artikel waar wordt geplaatst.
  6. Zodra alles gereed is wordt het eindresultaat verzonden naar de docent. Deze stuurt dit door naar Jilster om dit te laten printen. Alle deelnemers ontvangen een week later één exemplaar.
Back to Top