Tussenpresentatie Week 1 t/m 5

Onderwerp voortgang:

In Week 6 is er een eerste presentatie van alle teams. Deze presentatie vindt plaats voorafgaand aan de les Sales Boost. Naast de docent is ook de Smart Retail Specialist bij deze presentaties aanwezig.

Deze presentatie vormt de afsluiting van een eerste blok van 5 lessen Smart Retail. De opdracht voor deze presentie is als volgt:

Hoe ziet de Winkel van de Toekomst er uit voor jullie eigen Casus/winkel, gebruik makend van de inzichten die je in de eerst 5 weken hebt opgedaan?

 

De wijze van beoordeling voor deze presentaties kan worden gevonden in BeoordelingZowel de docent (1/3 deel), de Smart Retail specialist (1/3 deel) als alle teams (1/3 deel) geven een cijfer. Het teamcijfer is een gemiddelde van deze 3 cijfers.

Je wordt tijdens deze presentatie als team beoordeeld op de volgende 3 aspecten:

  1. Inzet: wat is jullie inzet en betrokkenheid in deze lessen?
  2. Creativiteit: hoe vernieuwend zijn jullie ideeën en uitwerkingen?
  3. Kwaliteit: in hoeverre kunnen jullie de gepresenteerde plannen inhoudelijk onderbouwen?

Dit cijfer voor jullie presentatie weegt voor 33,3% mee in jullie afsluitende Teamcijfer. Zie onderstaand voorbeeld voor hoe het eindcijfer wordt berekend.

Aanwezigheid: ben je meer dan één keer afwezig geweest tijdens de eerste vijf lessen? Dan kun je alleen beoordeeld worden als je een extra opdracht hebt uitgevoerd (of nog gaat uitvoeren) voor elke les die je gemist hebt. Informeer bij je docent welke opdracht of opdrachten je moet uitvoeren.

Elk team is vrij in het kiezen van de vorm van de presentatie. Heb je tips nodig voor een goede presentatie? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze video

 

Back to Top