Tussenopdracht: presentatie

Paragraaf voortgang:

Opdracht: Geef een korte presentatie van jullie innovatie. Laat zien;

  1. Wat het probleem is waar jullie een oplossing voor hebben gevonden
  2. Wat de innovatie is die jullie hebben bedacht, hoe het werkt en op welke manier het ‘anders’ is dan eventuele andere oplossingen
  3. Tot welke resultaten jullie innovatie leidt (minder kosten? Meer opbrengsten? Betere kwaliteit? ….)

 

Laat zien wat je wilt opsturen naar de NLF; een Powerpoint? Een video? Een word-document? …

Leg uit hoe jullie verhaal in elkaar steekt. Hoe het is opgebouwd? Op welke wijze jullie het Smart/Concreet hebben gemaakt!

Reflectie: De andere studenten en de docenten geven reflectie op jullie presentatie/innovatie. Gebruik deze reflectie om jullie inzending te verbeteren!

Back to Top