Learning on the job: How?

Paragraaf voortgang:

Er is geen leren zonder reflecteren. Vanuit dit uitgangspunt hebben we het volgende ‘ritme’ opgezet:

 1. Elke dag (15 minuten / alleen / learning diary): een korte reflectie van de dag. Welke leermomenten waren er en hoe ben je hiermee omgegaan? Gebaseerd op het principe; One learning a day
 2. Elke week (30 minuten / met collega / peer-review): wekelijks ga je met een vaste collega een half uur in gesprek over de resultaten van jullie learning on the job vorderingen. Leer van elkaar en hou elkaar scherp. Op basis van dit gesprek ga je aan de slag met je eigen leerdoelstellingen voor komende week. Je vermeldt in je learning diary:
  1. Plan: Je maakt een concreet/SMART plan (op welke competentie focus is mijzelf komende week? / in welke situatie? / hoe ga ik deze ontwikkelen?)
  2. Do: Je gaat hiermee in de dagelijkse beroepspraktijk aan de slag.
  3. Check: Dagelijks reflecteer je op de “leermomenten”
  4. Act: Je stelt aan de hand hiervan wekelijks je plannen bij.
 3. Elke maand (1 uur / alleen / keuze competentie): elke maand neem je een uur de tijd voor zelfreflectie. Terug kijken op je ontwikkelproces van de afgelopen weken. Hoe vorder je in je leerdoelstellingen uit je persoonlijke Learning Contract. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe ga je dit concreet aanpakken? Als je hier behoefte aan hebt dan kun je (maandelijks) naar een SOL meeting waar je in contact komt met andere professionals die in hetzelfde ontwikkelingsproces zitten. Elke maand kies je één (of maximaal twee) competentie(s) uit waar je jezelf die maand op gaat focussen!
 4. Elk kwartaal (4 uur / met collega / learning contract): vier keer per jaar maak je voor jezelf een Learning Contract. Hierin maak je voor jezelf een keuze uit de aangeboden competenties. Waar wil jij jezelf in ontwikkelen? Hoe ga je dit de komende maanden doen? Bij dit Learning Contract staan de volgende vragen centraal:
  1. Waar kom je vandaan? Een korte evaluatie van jouw leerproces in het voorgaande kwartaal.
  2. Waar sta je nu? Een korte beschrijving van je huidige werkzaamheden/ambities en de benodigde competenties om dit goed uit te voeren.
  3. Wat wil je bereikt hebben over 3 maanden? In welke competenties wil je jezelf de komende maanden ontwikkelen?
  4. Hoe ga je dit doen? Maak een concreet plan van aanpak hoe je deze competenties denkt te gaan ontwikkelen.
  5. Hoe weet je of je deze leerdoelstellingen hebt bereikt? Maak je leerdoelen zo SMART/concreet mogelijk.

  Bespreek je Learning Contract met je collega (en vise versa). Als je hier behoefte aan hebt dan kun je (elk kwartaal) naar een SOL meeting waar je in contact komt met andere professionals die in hetzelfde ontwikkelingsproces zitten (delen Learning Contract).

 5. Elk jaarElk jaar maak je als professional basiskeuzes. Is jouw job nog voldoende uitdagend, inspirerend, belonend? Of ben je toe aan een nieuwe stap of uitdaging? Een stap / uitdaging binnen je bestaande baan/onderneming/opleiding? Of is het tijd om iets anders op te zoeken?Organiseer, indien mogelijk en gewenst, samen met je collega’s een “lerende organisatie dag“. Een hele dag waarin het leren van, met en door elkaar centraal staat. Een dag die er voor zorgt dat steeds meer collega’s aan de slag gaat met ‘learning on the job’!
Back to Top