Plan van Aanpak Deel III

Paragraaf voortgang:

plan van aanpak

 

Centraal in dit Blended e-learning programma staat het Plan van Aanpak “21e eeuwse vaardigheden in de dagelijkse lespraktijk” dat u aan het schrijven bent. Open het bestand waar u al eerder in heeft gewerkt (21’e eeuwse vaardigheden: Why & How?).

Start met het maken van Hoofdstuk 3: What? In dit deel worden we zo concreet/SMART mogelijk (SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdgebonden).

Specifieke vragen:

  1. Op welke concrete 21’e eeuwse vaardigheden ga ik mij richten in mijn lessen?
  2. Wat wil ik hiermee concreet bereiken?
  3. Hoe ga ik concreet meten of, en zo ja wanneer, ik deze doelstellingen bereik?

 

Als u klaar bent met schrijven, bewaar dan het document op een voor u logische en veilige plek. U kunt het document ook uploaden met behulp van bijgaande link. Het plan van aanpak rondt u af in deel IV.

Back to Top