Opdracht 5.1 Evaluatie

leeuw in spiegel

Aan het eind van deze dag vragen we je om terug te kijken. Wat was leuk? Welke nieuwe inzichten heb je ontdekt? Is ondernemerschap iets voor jou?

Opdracht 5.1: Wat zijn jullie belangrijkste leerervaringen van deze dag? Schrijf deze op jullie Spannend Ondernemen Canvas.

 

Back to Top