Opdracht 5.2: Aannames checken in de praktijk

before you assume

Elk team maakt een overzicht van de wijze waarop deze “aannames” gecheckt gaan worden in de praktijk. Kloppen deze aannames? Is onze innovatie haalbaar & betaalbaar.

Opdracht: op welke wijze gaan jullie de aannames testen in te praktijk? Met wie willen jullie gaan praten? Welke vragen gaan jullie stellen? Wanneer willen jullie dit gaan doen?

Back to Top