Opdracht 1: Team Formatie

team

Opdracht 1: Maak teams van minimaal 4 en maximaal 5 leerlingen per team. Vermeldt alle teamleden op het Spannend Ondernemen Canvas (zie Opdracht 3).

 

Back to Top