Opdracht 2: Smart & concreet

Onderwerp voortgang:

Vandaag gaat elk team aan de slag met het CONCREET maken van jullie innovatie. Hierbij maken jullie gebruik van SMART (Specifiek | Meetbaar | Acceptabel | Realistisch | Tijdgeboden).

Bekijk bovenstaande video om meer te weten te komen over SMART.

 

Stap 1: Pak je Kanban er bij en (ver)plaats de post-its/geeltjes (hetzij online via One-note, hetzij via jullie eigen papieren Kanban)

(a) Te doen (welke acties moeten allemaal uitgevoerd worden?),

(b) In behandeling (wie gaat concreet wat doen?) en

(c) Klaar (welke acties zijn gereed / uitgevoerd?)

(d) Nieuwe ideeën

 

Stap 2: Maak een foto van deze Kanban’s

(a) bij de start van de les (wat moet er allemaal gebeuren tijdens de les?) en

(b) aan het eind van de les (wat is er allemaal uitgewerkt/gerealiseerd tijdens de les?)

(c) welke nieuwe acties/ideeën zijn er bij gekomen (die in volgende lessen uitgewerkt moeten worden)?

 

Stap 3: Download Opdracht 2 en ga aan de slag met het beantwoorden van alle vragen

 

Stap 4:Als je klaar bent met het beantwoorden van alle vragen + toelichtingen, sla dan je document veilig (online?) op zodat jij en je teamgenoten er (morgen?) weer in kunnen.

Back to Top