Mahatma Programma

Paragraaf voortgang:

Het Mahatma programma  zit als volgt in elkaar:

  1. Elke week heb je 4 uur les. Daarnaast kan het voorkomen dat je buiten de normale lesuren actief bent met opdrachten voor deze lesmodule Mahatma.
  2. Alle opdrachten worden in teamverband uitgevoerd. Elk team wijst zijn eigen teamleider en notulist aan (elke periode wordt er gewisseld).
  3. De casus wordt ingeleid en toegelicht door Rolf den Hertog, de ondernemer. Hij komt elke periode minimaal één keer langs. Op deze momenten worden periodes opgestart / afgesloten. Als Rolf er zelf niet is, dan is er een video van Rolf waarin hij de opdracht voor die dag/week vertelt.
  4. Elk team functioneert als een Teambedrijf. Gericht op het ontwikkelen en verkopen van producten via de Fair Friends webshop en via lokale winkeliers. Echte opdrachten, voor échte klanten, voor écht geld!
  5. Wekelijks ontvangen de teams van Rolf de ondernemer een opdracht (via video) waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan. De docent geeft hier elke les een toelichting op, verdiept de lesstof en biedt ondersteuning als hier behoefte aan is door de teams.
  6. Dit lesprogramma Mahatma bestaat uit 5 periodes (totaal 40 weken). Elke periode eindigt voor een bepaalde vakantie en wordt afgesloten met een presentatie van elk team.
  7. Alle teams strijden tegen elkaar. Elke periode zijn er punten te behalen. Bijvoorbeeld door kleding te verkopen, goed samen te werken, goede verslagen te maken etc. Het team met de meeste punten is Periode-kampioen. Elke periode start elk team weer met 0 punten. Het beste team aan het eind van het jaar is het team dat opgeteld (5 periodes) het meeste aantal punten heeft.
  8. Standaard gaat 10% van de opbrengst van alle verkopen naar een door jullie zelf te bepalen goed doel.
  9. De opzet en achtergronden van dit Blended E-learning programma zijn opgenomen in de Mahatma handleiding.

Ga nu aan de slag met Les 1

Back to Top