Mahatma Programma

Paragraaf voortgang:

Schermafbeelding 2016-06-28 om 06.53.12

Het Mahatma programma  zit als volgt in elkaar:

 1. Elke week heb je 4 uur les. Deze lessen gaan door gedurende het gehele jaar (40 weken). ==> Er worden veel uren gemaakt. Doelstelling is 60% uren praktijk en 40% uren theorie.
 2. Alle opdrachten worden in teamverband uitgevoerd. Elk team wijst zijn eigen teamleider aan (elke periode kan er worden gewisseld). ==> Keuze docent: elke periode een nieuwe teamleider?
 3. De casus wordt ingeleid en toegelicht door Rolf den Hertog, de ondernemer. Hij komt elke periode minimaal één keer langs. Op deze momenten worden periodes opgestart / afgesloten. ==> Goede afstemming tussen Rolf en de docent is belangrijk. Rolf = opdrachtgever & de docent = facilitator/beoordelaar
 4. Elk team functioneert als een Teambedrijf. Gericht op het ontwikkelen en verkopen van producten via de Fair Friends webshop en via lokale winkeliers. Echte opdrachten, voor échte klanten, voor écht geld! ==> De studenten dienen in deze webshop zelfstandig in te kunnen loggen, foto’s plaatsen en teksten maken. Hiervoor is een aparte instructie voorhanden. Zie link.
 5. Wekelijks ontvangen de teams van Rolf de ondernemer een opdracht (via video) waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan. De docent geeft hier elke les een toelichting op, verdiept de lesstof en biedt ondersteuning als hier behoefte aan is door de teams. ==> Dit is de standaar opbouw van de les
 6. Dit lesprogramma Mahatma bestaat uit 5 periodes (totaal 40 weken). Elke periode eindigt voor een bepaalde vakantie en wordt afgesloten met een presentatie van elk team. ==> Belangrijk is om te werken naar een afsluiting van elke periode. Deze afsluiting leidt tot:
  1. Check dat alle opdrachten zijn ingeleverd
  2. Periodekampioen (team met meeste punten)
  3. Periode/eind cijfers voor alle teams (zie beoordeling)
  4. Vrijgeven van de volgende periode door de docent (als de docent dit niet doet dan kan een team niet doorgaan met de opdrachten voor een volgende periode)
 7. Alle teams strijden tegen elkaar. Elke periode zijn er punten te behalen. Bijvoorbeeld door kleding te verkopen, goed samen te werken, goede verslagen te maken etc. Het team met de meeste punten is Periode-kampioen. Elke periode start elk team weer met 0 punten. Het beste team aan het eind van het jaar is het team dat opgeteld (5 periodes) het meeste aantal punten heeft.
 8. Standaard gaat 10% van de opbrengst van alle verkopen naar een door jullie zelf te bepalen goed doel. ==> Standaard wordt er 10% van het totaal bedrag ingehouden voor het goede doel. Daarnaast wordt er 14,9% van het totaalbedrag ingehouden voor het gebruik van de webshop Fair Friends. Dus totaal gaat er circa 25% van de totale opbrengst naar de organisatie.
 9. De opzet en achtergronden van dit Blended E-learning programma zijn opgenomen in de Mahatma handleiding. ==> Handig om dit door te nemen met de studenten + om hen te wijzen waar zij dit kunnen vinden (Achtergrond Mahatma).

Ga nu aan de slag met Les 1 ==> Studenten gaan aan de slag met (a) vergaderen, (b) de opdracht en (c) evaluatie/inleveren opdracht

Back to Top