Les 1 Introductie Mahatma

Paragraaf voortgang:

Schermafbeelding 2016-06-28 om 06.53.12

 

Rolf de ondernemer komt langs om, samen met de docent, de lesmodule Mathatma op te starten.

Tekst in rood: Actiepunt voor de docent

Tekst in blauw: Actiepunt voor Rolf de ondernemer

 

Mahadma 'Be the Change'

Dit is de opdracht voor de studenten:

 1. Zorgen dat de lesmodule Mahatma met veel energie van start gaat
 2. Helderheid in wat er van de studenten/teams verwacht wordt
 3. Zorgen voor voldoende structuur & organisatie

In deze les een introductie door Rolf de Ondernemer:

 1. Doelstelling Mahatma: leren door te doen ==> Rolf vertelt over over zijn ervaringen met ondernemerschap.
 2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: wat willen jullie veranderen in deze wereld? ==> Rolf geeft toelichting op de overkoepelende doelstelling van dit lesprogramma Mahatma “Be the Change”
 3. Toelichting op dit programma (opdrachten, competitie, spelregels en examinering) ==> Docent geeft een toelichting op hoe het programma in grote lijn in elkaar zit
 4. De toolbox met voorbeelden van te bedrukken kleding + kledingleverancier (Stanley & Stella) + printbedrijven waar Gandhi afspraken mee heeft gemaakt + de 5 prints waar door de teams uit gekozen kan worden ==> Rolf laat zien welke kleding beschikbaar is + uit welke prints er gekozen kan worden + wat de persoonlijke “handtekening” van elk team kan worden (apart label)
 5. De webshop Fair Friends ==> Rolf laat zien hoe de webshop in elkaar steekt en op welke wijze teams producten kunnen plaatsen/prijzen
 6. Teamvorming + teamleider + notulist (wissel elke periode) + email adressen (registratie) ==> Docent geeft een toelichting op Opdracht 1 
 7. Toelichting van wat er van ieder team wordt verwacht in de eerste Periode van 5 weken (Eerste product)

 

De docent legt uit hoe er wekelijks gewerkt wordt en wat er van de teams verwacht wordt.

Overige bronnen:

 1. Mahatma Programma
 2. Mahatma Toelichting

 

Het standaard lesschema ziet er als volgt uit:

1e uur: Opdracht van de dag (zie video) + les van de docent en/of ondernemer

2e uur: Vergaderen door alle teams

3e en 4e uur: De teams gaan aan de slag met “ondernemen”. De afronding is in de vorm van het inleveren van de opdracht.

 

De team-beoordeling is gebaseerd op de volgende onderdelen:

 1. Opdrachten: aan het eind van elke les lever je de opdracht in bij de docent. De docent bepaalt welk cijfer je hiervoor krijgt. Het is mogelijk dat je, bij een onvoldoende resultaat, een aanvullende opdracht krijgt.
 2. Periode: aan het eind van elke periode wordt het gemiddelde cijfer van alle opdrachten berekend. Het beste team is de Periode Kampioen (elke periode start elk team weer opnieuw met 0 punten).

 

De individuele beoordeling is gebaseerd op de volgende berekening:

 1. Van team: het cijfer dat je voor elke opdracht krijgt van de docent wordt vermenigvuldigd met het aantal teamleden (bijvoorbeeld 5 x 7 = 35 als jullie team bestaat uit 5 leden en als jullie voor de presentatie een 7 hebben gekregen).
 2. Naar individueel: het team verdeelt deze 35 punten over alle teamleden. Zij die hard gewerkt hebben, veel hebben gepresteerd, goed hebben samengewerkt etc. krijgen één of meer extra punten. Zij die zich minder hebben ingezet, slecht hebben samengewerkt etc. krijgen minder punten. Wees eerlijk naar elkaar! Elk team weet precies wie zich wel en wie zich niet heeft ingezet! Geef jullie verdeling door aan de docent. Hij berekent elke periode een eindcijfer.

De beoordelingen van alle teams wordt door de docent verwerkt in het beoordelingsformulier. Dit wordt wekelijks door de docent ge-upload zodat hij/zij dit bestand altijd bij de hand heeft.

 

 

Back to Top