Programma

Paragraaf voortgang:

Het totale Smart Retail programma duurt 15 weken en is opgesplitst in:

  1. Basisprogramma (week 1 t/m 10): het in teamverband werken met een eigen Casus/winkel waarvoor een visie op de “Winkel van de Toekomst” wordt gemaakt.
  2. Verdiepingsprogramma (week 11 t/m 15): het in teamverband maken van een gezamenlijk tijdschrift “Winkel van de Toekomst” waarin de studenten hun visie geven op Smart Retail en hierin concrete toepassingen uitwerken.

 

Smart Retail heeft alles te maken met “innovatie”. Vernieuwend denken en doen binnen de retailbranche. De belangrijkste kerntaken/werkprocessen voor dit lesprogramma “Leonardo Smart Retail voor MBO niveau 3, 4” zijn:

  1. Speelt in op innovatie en veranderingen binnen de retailbranche
  2. Reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie

 

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende concrete leerdoelen geformuleerd:

  1. Ontwikkelt een nieuwsgierigheid voor trends en ontwikkelingen in de retailbranche en wat dit kan betekenen voor de eigen (werk)omgeving.
  2. Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie binnen de retailbranche.
  3. Krijgt een goed inzicht in de voor- en nadelen verbonden aan de introductie van Smart Retail binnen een specifieke toepassing in de praktijk.
  4. Reflecteert zijn eigen functioneren tijdens deze persoonlijke en professionele ontdekkingstocht

 

 

 

Back to Top