Hoofdstuk 4.2: Bepalen MVO-doelen

Paragraaf voortgang:

Aan het eind van dit Lesprogramma Mahatma is er, als er goed wordt verkocht, een winst gerealiseerd. Alle teambedrijven krijgen de kans om een goede MVO-bestemming te vinden voor 50% van deze winst. De andere helft van de winst wordt ge├»nvesteerd in het ontwikkelen van nog betere lesprogramma’s op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Opdracht 4.2.1: Elk team gaat op zoek naar goede MVO-doelen. Aan het eind van de les worden, samen met Hein Voss, alle goede doelen met elkaar vergeleken en de beste 3 doelen gekozen.

Stap 1: Elke team splitst zich op in 2- of 3-tallen. Elk 2- of 3-tal komt met 2 voorstellen voor de besteding van de winst.

Stap 2: De teams bespreken alle voorstellen in het gehele team. Gezamenlijk wordt besloten welk MVO-doel het team wil ondersteunen.

Stap 3: Alle teams presenteren hun MVO-doel aan elkaar. Met alle teams gezamenlijk worden de 3 beste MVO-doelen uitgekozen. Tijdens de finale-dag wordt door alle bezoekers het uiteindelijke MVO-doel gekozen waar het geld naar toe gaat.

Zet alle opdrachten in werkdocument 1 (zie upload). Als je klaar bent dan upload je het document weer met behulp van onderstaande link.

Back to Top