Hoofdstuk 5.2 Financien

Paragraaf voortgang:

Alle acties die jullie met het teambedrijf uitvoeren leidt tot inkomsten of uitgaven. Deze resultaten worden ondergebracht in een Excel Worksheet. Dit is een automatisch rekenmodel, waarvan de basis door de organisatie wordt gegeven (vaste uitgangspunten). Aan alle teams wordt gevraagd om een aantal zaken uit te zoeken.

Elk teambedrijf gaat aan de slag om de volgende zaken zo goed mogelijk uit te zoeken en/of om hier reële verwachtingen in te voeren. Aan de inkomstenkant zijn er 3 variabelen die van belang zijn:

  1. Aantal verkochte Polo-shirts: elk team maakt een onderbouwde inschatting hoeveel Polo’s er door het eigen team worden verkocht. Via winkels en via de webshop.
  2. De prijs van de Polo-shirts waarvoor deze verkocht worden aan (a) de detaillist/winkelier en (b) de klant rechtstreeks (via directe verkoop of via de webshop)
  3. De hoogte van de BTW die moet worden afgedragen (voorlopig rekenen we deze nog niet mee)

Aan de kostenkant zijn er de volgende variabelen die van belang zijn:

  1. De kosten voor het ontwerpen, maken en verkopen van de Polo-shirts (dit gaan we in dit hoofdstuk 5.2 nader uitzoeken)
  2. De kosten voor inkoop en transport van de Polo-shirts van de leverancier naar de klant (dit gaan we in hoofdstuk 11.2 nader uitzoeken)
  3. De kosten voor het aanhouden van een juiste voorraad en het magazijn (dit gaan we in hoofdstuk 17.2 nader uitzoeken)

Het totaaloverzicht van alle inkomsten & uitgaven wordt uitgewerkt in hoofdstuk 23.2. Tijdens de finale-avond wordt duidelijk hoeveel omzet er is behaald en hoeveel geld er gaat naar het door de teams zelf bepaalde goede (MVO) doel.

Opdracht 5.2.1: Wat zijn de kosten voor het printen van de Polo-shirts? Wij hebben een inschatting gemaakt. Wat is de realisatie (de werkelijke kosten)?

Inschatting Realisatie
Totale printkosten per Polo € 5,- Totale printkosten per Polo
Target aantal verkochte Polo’s 100 Target aantal verkochte Polo’s
Totale printkosten € 500,- Totale printkosten

Opdracht 5.2.2: Wij hebben voor jullie een inschatting gemaakt van de kosten voor het maken van de Polo-shirts. De termen staan ook vermeld in het Engels omdat je rechtstreeks contact gaat maken met de producent in India om onderstaande prijzen/kosten te checken è dan pas kun je “Realized” invullen:

Inkoop prijs Inschatting Buying price Realized
dollar dollar
Stof $2.50 Fabric $
Accessoires $0.30 Accessoires $
Loon $1.00 Loan/Making $
Finish $0.20 Finish $
Verpakking $0.80 Packing $
Overig $0.60 Others $
Totaal $5.40 Totaal $
dollar koers 0.91 dollar rate $
Totaal F.O.B euro 4.91 € Total F.O.B euro

Opdracht 5.2.3: Wat zijn de kosten voor het verkopen van de Polo-shirts? We rekenen geen “loon” voor alle studenten die de Polo’s verkopen. Maar je kunt wellicht wel “agenten” inschakelen die jullie helpen om de Polo’s in winkels te krijgen. Of een andere website die jullie Polo’s wel wil verkopen. Dit kost meestal geld/marge. In onderstaand rijtje vul je in wat je kwijt bent aan jullie “agent”.

Provisie agent Inschatting Provisie agent Realized
Verkoop prijs € 35 Verkoop prijs
% agent 10% % agent %
Kosten per stuk € 3,50 Kosten per stuk

 

Zet alle opdrachten in werkdocument 1 (zie upload). Als je klaar bent met alle opdrachten voor deze les dan upload je het document weer met behulp van onderstaande link.

Back to Top