Hoofdstuk 1.2: Invulling teambedrijf

Paragraaf voortgang:

Download jullie werkdocument 1 en ga als team aan de slag met onderstaande vragen/opdrachten.

Opdracht 1.2.1: Verdeel de rollen/taken over de teamleden. Als er slechts 4 teamleden zijn dan worden de taken van de Directeur Inkoop & Logistiek verdeeld over alle andere directeuren.

 1. Algemeen Directeur: ___________________
 2. Directeur Verkoop: ____________________
 3. Directeur Marketing: _____________________
 4. Directeur Financiën: ______________________
 5. Directeur Inkoop & Logistiek: _____________________

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Algemeen Directeur. Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke lesdag staat er één competentie centraal. Vandaag is dit Plannen & Organiseren. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Opdracht 1.2.2

Onder leiding van de Algemeen Directeur wordt de volgende opdrachten uitgevoerd. Het team gaat aan de slag met het bedenken van een naam voor jullie teambedrijf. Hulpvragen hierbij zijn:

 • Wil je een onderscheidende naam (bv Canon: heeft niet met inhoud te maken)
 • Wil je een naam die ‘alles zegt’ (bv Bakkerij Versteeg: helder wat je daar kunt kopen)
 • Wil je een inspirerende naam (bv KNAB Bank: de bank die ‘het anders doet’)

Ga hieronder aan de slag met het bedenken van 5 verschillende namen voor jullie teambedrijf. Kies hieruit jullie definitieve naam!

 1. Naam 1:
 2. Naam 2:
 3. Naam 3:
 4. Naam 4:
 5. Naam 5:

De gekozen naam: _____________________

Opdracht 1.2.3

Elk team gaat aan de slag met het bedenken van een eigen logo voor jullie eigen teambedrijf.

Stap 1: Splits het team op in 2- of 3-tallen. Elk subteam maakt 1 of 2 logo’s.

Stap 2: De subteams delen de ontwerpen met elkaar. De voor- en nadelen worden besproken

Stap 3: Het definitieve logo wordt gekozen. Maak hiervan een foto en ‘plak’ dit in het Word-werkdocument 1.

Back to Top