Het belang van 21’st Century Skills voor uw school

Paragraaf voortgang:

21e eeuwse_600

Het belang van 21’e eeuwse vaardigheden wordt breed erkend. Maar voor veel scholen/docenten is het niet goed duidelijk hoe men dit toe kan passen in de praktijk. De SLO heeft hier in 2014 onderzoek naar gedaan. Hier een deel van de resultaten:

“SLO heeft in het najaar van 2014 door middel van een vragenlijst onder ruim 1600 leraren po en onderbouw vo onderzoek gedaan naar de bekendheid van de vaardigheden bij leraren en het belang dat zij aan deze vaardigheden hechten. Uit het onderzoek bleek onder andere dat leraren in po en onderbouw vo bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden en het belangrijk vinden er bewust aandacht aan te besteden. Ook deed SLO onderzoek naar de manier waarop de 21e eeuwse vaardigheden zijn beschreven in het beoogde curriculum. Daartoe werden de kerndoelen en de referentieniveaus voor po en onderbouw vo onderzocht. De conclusie van deze analyse was dat het huidige curriculum scholen en leraren weliswaar de ruimte biedt een schooleigen invulling te geven aan de vaardigheden, maar weinig richting en stimulans verschaft. In de kerndoelen en referentieniveaus komen de vaardigheden weinig expliciet voor, en in de reguliere methodes weinig substantieel en systematisch.”

“Ongeacht de gekozen implementatiebenadering, opperen alle modellen dat 21st century skills vragen om significante veranderingen in het curriculum. Deze veranderingen betreffen de herstructurering van het curriculum om plaats te maken voor 21st century skills, en de noodzaak voor nieuwe didactische methoden en beoordelingsprocedures.” Dit is te lezen in de 21’st century skills discussienota.

Voor alle achtergronden en onderwijsimplicaties is wellicht deze Nota van de Open Universiteit zinvol.

Opdracht

Wat is het belang van het ontwikkelen van 21’e eeuwse vaardigheden bij leerlingen/studenten voor uw school?

  1. Wat levert dit op voor de school als geheel?
  2. Waarom is dit belangrijk?
  3. Wat kunt u hier persoonlijk aan bijdragen?
  4. Is dit uw ambitie?

 

Opdracht gemaakt? Klik dan op “afgerond” en ga vervolgens door naar plan van aanpak Deel IHierin kunt u alle verzamelde inzichten van dit eerste deel kwijt.

Back to Top