Het belang van 21’st Century Skills voor de leerling/student?

Paragraaf voortgang:

whitepaper_21st_century_skills

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ict. Veel functies veranderen daardoor drastisch.

Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Dit zijn – volgens de definitie van SLO – competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in de 21e eeuw (Bron = Kennisnet).

Download het whitepaper. Hierin komt duidelijk naar voren wat het belang van 21’th Century Skills is in de overgang die we met z’n allen meemaken van een industriële- naar een kennissamenleving.

Schermafbeelding 2016-06-09 om 15.57.38

 Opdracht

Waarom vind u het belangrijk om 21’e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij leerlingen/studenten?

  1. Wat vindt u belangrijk?
  2. Waarom is dit voor u belangrijk?
  3. Wat is uw achterliggende ambitie?
  4. Wat wilt u bereiken met uw leerlingen/studenten?

 

Opdracht gemaakt? Klik op “afgerond” en ga door naar het belang van 21’st Century Skills voor de docent.

 

Back to Top