Opdracht 1: Vorm & Inhoud

Onderwerp voortgang:

Vandaag gaat elk team aan de slag met de eerder bedachte innovatie. Aan het eind van de dag levert elk team het volgende in:

  1. Wat is het achterliggende probleem? Wat lossen jullie met de innovatie op?
  2. Hoe ziet de innovatie er uit? Hoe werkt de innovatie?  Wat is het concrete eindresultaat? Waarom is dit innovatief/vernieuwend?
  3. Tot welke resultaten leidt de innovatie? Kostenbesparing? Opbrengstverhoging? Kwaliteitsverbetering? ……..? Leg uit!!!

 

 

Stap 1: Maak een Kanban en vul deze met post-its/geeltjes (hetzij online via One-note, hetzij via jullie eigen papieren Kanban):

(a) Ideeën: welke innovatie / innovaties hebben jullie bedacht?

(b) Te doen (welke acties moeten allemaal uitgevoerd worden / elke actie wordt uitgeschreven op een post-it / deze mag maximaal 2 lesuren duren),

(c) In behandeling (wie gaat concreet wat doen?) en

(d) Klaar (welke acties zijn gereed / uitgevoerd?).

 

Stap 2: Maak een foto van deze Kanban’s:

(a) bij de start van de les (wat moet er allemaal gebeuren tijdens de les?) en

(b) aan het eind van de les (wat is er allemaal uitgewerkt/gerealiseerd tijdens de les?)

(c) welke nieuwe acties/ideeën zijn er eventueel bij gekomen (die in volgende lessen uitgewerkt moeten worden)?

 

Stap 3: Download Opdracht 1 en ga aan de slag met VORM & INHOUD

 

Stap 4: Als je klaar bent met het beantwoorden van alle vragen + toelichtingen, sla dan je document veilig (online?) op zodat jij en je teamgenoten er (morgen?) weer in kunnen

 

Back to Top