Beoordeling

Paragraaf voortgang:

Elke 5 weken geeft elk team een presentatie. Je krijg je een cijfer van:

  1. De docent
  2. De Smart Retail specialist
  3. Andere teams uit de klas

Het teamcijfer is een gemiddelde van deze 3 cijfers.

Belangrijk: Je krijgt alleen een cijfer als je een aanwezigheid hebt van minimaal 80% (minimaal 4 van de 5 keer aanwezig). Ben je door omstandigheden meerdere keren verhinderd geweest? Geen probleem. Dan kun je dit oplossen door aparte (schrijf)opdrachten uit te voeren.

Je wordt tijdens deze afsluitende presentaties als team beoordeeld op de volgende 3 aspecten:

  1. Inzet: wat is jullie inzet en betrokkenheid in deze lessen?
  2. Creativiteit: hoe vernieuwend zijn jullie ideeën en uitwerkingen?
  3. Kwaliteit: in hoeverre kunnen jullie de gepresenteerde plannen inhoudelijk onderbouwen?

 

Het gemiddelde teamcijfer van de 3 presentaties die je gedurende de 15 weken hebt gegeven telt voor 50% mee voor je eindcijfer.

Aan het eind van alle lessen is er een Competentiegericht Interview. Daarin word je individueel beoordeeld. Dit individuele cijfer telt voor de andere 50% mee voor je eindcijfer.

Hieronder de excel sheet waarin de beoordeling staat uitgewerkt:

Back to Top