Beoordeling

Onderwerp voortgang:

Het Keuzedeel 3D printing: Engineer is een online lesprogramma waarbij MBO studenten (niveau IV) alles leren over de mogelijkheden én de onmogelijkheden van 3D printing.

We verwachten het volgende van jou als student:

Leerdoelstellingen: Je wordt als student in dit keuzedeel opgeleid om (theoretische) kennis toe te passen in de praktijk. Hiermee laat je zien dat je competent bent. Dit keuzedeel is een combinatie van (a) theorie en (b) praktijk.

Daarbij maken we een onderscheid in niveau II studenten en Niveau IV studenten. Alle studenten maken in de basis dezelfde opdrachten. Alleen is er voor elke opdracht één aanvullende deelopdracht voor de niveau IV studenten.

Lesprogramma: Elke week heb je in principe 6 uur les. Gemiddeld 2 uur theorieles en 4 uur praktijkles. Normaal gesproken kun je alle (praktijk)opgaven maken binnen de hiervoor gereserveerde uren. Maar het kan voorkomen dat je buiten de normale lesuren actief bent met opdrachten voor dit keuzedeel.

Het is ook mogelijk dat je alle lessen in een aantal weken achter elkaar afwerkt. In dat geval maak je meer uren per week. Het programma wordt hierop aangepast. Vraag je docent naar de specificaties.

Beoordeling: De basis van de beoordeling wordt gevormd door jouw portpolio. Dit verzamel je door alle resultaten van de opdrachten goed te bewaren. Je maakt in totaal 7 team-opdrachten en 1 individuele eindopdracht. Daarnaast is er het volgende onderscheid:

  • Niveau II: de beoordeling vindt alleen plaats op basis van jouw portfolio
  • Niveau IV: de beoordeling vindt plaats op basis van jouw portfolio én een afsluitende STARR-evaluatie
Back to Top