5.1 Investeringsbegroting

Paragraaf voortgang:

 

Een bedrijf starten kost geld. In de investeringsbegroting zet je op een rij wat je minimaal nodig heeft om te kunnen starten. Een investeringsbegroting bestaat uit zogenaamde “vaste activa” en ” vlottende activa”. Een voorbeeld van een investeringsbegroting staat hieronder.

investeringsbegroting

 

Vaste activa: Bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in jouw bedrijf aanwezig zijn. Voorbeelden:

 1. Huisvesting: maak je gebruik van een eigen locatie (koop / huur?)
 2. Inventaris/machines: moet deze locatie worden ingericht (tafels/stoelen/computers/machines?)
 3. Vervoermiddelen: heb je één of meer eigen (vracht)auto’s nodig, of huur je dit per keer in?
 4. Goodwill: koop je een bestaand merk/winkel/bedrijf? Dan is het soms noodzakelijk dat je “de naam” en/of “klanten” overneemt.
 5. Overig: soms moet er een octrooi o.i.d. overgenomen worden

 

Vlottende activa: Bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in jouw bedrijf aanwezig zijn, zijn de vlottende activa.

 1. Voorraad: heb je een (begin)voorraad nodig om van start te gaan?
 2. Debiteuren: dit zijn vorderingen op klanten die op rekening bij jou gekocht hebben
 3. Aanloop- en openingskosten: dit zijn kosten die je maakt voordat je omzet maakt, zoals notariskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, levensonderhoud in de eerste periode na de start, marktonderzoek, advieskosten, visitekaartjes en briefpapier.
 4. Voorfinanciering BTW: als bedrijf kun je de BTW die je betaalt over jouw inkoop retour ontvangen. Maar het duurt altijd even voordat je dit weer retour hebt ontvangen.
 5. Waarborgsom/bankgarantie: soms eist een leverancier of verhuurder dat je een waarborgsom stort (bijvoorbeeld één maand huur). Dit als zekerheid voor het geval je failliet gaat of iets dergelijks.
 6. Banksaldo: je moet wat geld op de bank hebben staan om de lopende uitgaven te kunnen betalen
 7. Kasgeld: je moet soms wat kasgeld hebben om de lopende uitgaven te kunnen betalen
 8. Onvoorzien: vaak is het handig om wat extra geld opzij te zetten voor onverwachte zaken

 

Opdracht 5.1: Maak een investeringsbegroting voor jullie bedrijf. Maak hierbij jullie eigen aannames, maar onderbouw deze wel!

Hoeveel geld hebben jullie nodig om jullie bedrijf op te starten? Zet jullie investeringsbegroting in de laatste download van Document 1 = Opdrachten

 

Back to Top