2.2 Leren Ondernemen

Paragraaf voortgang:

Het volgende is te lezen in Paboweb. “Leren ondernemen is een activerende didactische aanpak die stimuleert dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kennismaken met ondernemen. De docent biedt een rijke, betekenisvolle leeromgeving die de kinderen uitnodigt om te leren en te ontdekken en hen een gevoel van eigenaarschap geeft.

Kinderen een onderneming laten organiseren en runnen bijvoorbeeld is een motiverende en leerzame ervaring. Groepsleiders die er ervaring mee hebben, bevestigen dat. Unaniem. 

‘Er komt energie, creativiteit en daadkracht vrij, vaak ook bij kinderen die tijdens de gewone lessen moeite hebben om mee te blijven doen. En of je nu je groep een reisadviesbureau laat vormen, een winkel met producten uit de schoolmoestuin laat inrichten of een fancy fair laat organiseren voor een goed doel… ze leren. Dat leren moet je breed zien.’ (artikel Erno Mijland, vakblad Mensenkinderen, mei 2014).”

Het onderwerp “ondernemerschap” leent zich dan ook uitstekend voor Betekenisvol Leren. De te leren theorie krijgt ‘betekenis’ doordat leerlingen/studenten zich herkennen in de problematiek.

Tip: ga in plaats van een standaard ondernemingsplan aan de slag met het Business Model Canvas. Dit is een methodiek die jongeren sterk aanspreekt en waarbij je in korte tijd komt tot een overzichtelijk geheel (ondernemingsplan op 1 A4).

canvas

Belangrijk is dat de jongeren iets hebben met de activiteit die ze uitvoeren? Is het werkelijk betekenisvol voor ze? Doet het ze iets en hoe laten ze dat in hun gedrag dan zien? Hebben ze gelegenheid om zelf of met hulp van anderen weer een stapje verder te komen en willen ze dit ook omdat ze ervaren dat de aangeboden inhoud te verbinden is met hun eigen wereld?

Tip: ga experimenteren met het begrip “flipping the classroom”. Leren Ondernemen leent zich bij uitstek voor deze vorm van lesgeven. Zet de lesstof online en laat de leerlingen/studenten hier buiten de les mee aan de slag gaan. Dit biedt de gelegenheid om tijdens de les zelf de leerlingen/studenten het geleerde toe te laten passen in de praktijk (leren door te doen!)

Belangrijk voor Betekenisvol Leren is dat:

  1. De jongeren vanaf de start actief betrokken worden bij het thema;
  2. Er kennis wordt opgebouwd in gezamenlijke activiteiten en gesprekken;
  3. De leerkracht en student/leerling het onderzoek samen doen en met elkaar delen waar het over gaat;
  4. De leerkracht de rol speelt van ‘meerwetende partner’.

 

Tip: Op welke wijze is vorm en inhoud te geven aan Leren Ondernemen? Een paar suggesties uit het totaal overzicht:

 

  • Organiseer een DreamStorm Day: een korte maar krachtige kickoff op het gebied van Leren Ondernemen
  • Speel actief in op de Week van de ondernemer
  • Een nieuwe vorm van onderwijs op de HAVO is de 20/80 school
  • Stel van het reguliere M&O programma (bv 3 uur in de week) één uur beschikbaar voor een Leren Ondernemen programma (bv het lesprogramma “Mark” van Dreamstorm)

Ga nu aan de slag met onderstaande vragen. (niet van toepassing in deze demo)

 

Back to Top