Voorbeeld exploitatiebegroting

Voorbeeld exploitatiebegroting

Deze exploitatiebegroting is een voorbeeldbegroting. De bedragen zijn fictief.

Onderdeel Bedrag Omschrijving
Jaaromzet 120.000 De verkopen, zowel contant als op rekening.
Inkoop -50.000 Het bedrag waarvoor u heeft ingekocht.
Bruto winst  70.000 De marge: verkoop min inkoop.
Afschrijvingskosten  -3.000 Vaste activa verminderen over tijd in waarde. U mag deze waardevermindering opvoeren als kosten.
Promotiekosten  -2.500 Kosten voor bijvoorbeeld advertenties, promotiemateriaal en website.
Vervoerskosten  -3.500 De kosten voor uw bedrijfswagen, zoals brandstof, verzekering en onderhoud.
Inventariskosten  -1.000 Aanpassingen aan de winkel.
Administratiekosten  -2.000 Kosten voor een eventuele boekhouder of accountant.
Huisvestingskosten -12.000 Huurkosten en gas, water, licht en stroom.
Productiekosten Kosten die gemoeid gaan met uw productie.
Rente- en bankkosten  -4.000 Dit zijn bankkosten, bijvoorbeeld rente en andere kosten. Dit zijn géén aflossingen op de lening.
Verzekeringen  -2.000 Noodzakelijke bedrijfsverzekeringen.
Personeelskosten Kosten voor eventueel personeel.
Overige kosten Bijvoorbeeld lidmaatschap ondernemersvereniging.
Winst voor belastingen  40.000 Dit is uw inkomen uit uw bedrijf. Let op: hier moet u nog wel inkomstenbelasting over betalen!

 

Back to Top