AIDA model

aida model

AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen.

A = Attention

Ten eerste moet de attentie of aandacht van de potentiële klant worden getrokken. Op welke wijze kun je de aandacht van de consument krijgen?

I = Interest

Belangstelling is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Op welke wijze kun dit doen? Wat voor beloftes of aantrekkelijk aanbod kun je hen doen?

D = Desire

Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap. In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Op welke wijze kunnen jullie de consument ervan overtuigen dat jullie product, dienst of merk waardevol is?

A = Action

Actie is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. Hoe krijg je de consument zover dat hij of zij de portemonnee trekt?

 

Back to Top