7.1.1 Maken Rubric Creativiteit

Om met Rubrics te kunnen oefenen gaan we aan de slag met het maken van een Rubric voor de competentie “Samenwerken”. Hierbij een voorbeeld hoe een Rubric er uit kan zien voor bovenbouw HAVO/VWO.

                         criteria Samenwerken      Score
Actief luisteren Ik luister aandachtig naar de inbreng van de groepsgenoten en vat op een juiste manier samen wat gezegd is. Ik luister vaak naar de inbreng van de groepsgenoten en vat samen wat gezegd is. Ik luister soms naar de inbreng van de groepsgenoten en vat onvoldoende samen wat gezegd is. Ik hoor zelden waar de groep het over heeft en kan dat niet samenvatten.
– luisteren
– samenvatten
Omgaan met kritiek Ik pas mijn gedrag of werk aan als kritiek terecht is. Ik voel me niet als persoon aangevallen. Ik pas regelmatig mijn gedrag of werk aan als kritiek hierop terecht is. Ik voel me zo nu en dan als persoon aangevallen. Ik pas mijn gedrag of werk soms aan als kritiek hierop terecht is. Ik voel me vaak als persoon aangevallen. Ik pas zelden mijn gedrag of werk aan als kritiek hierop terecht is. Ik word boos of onverschillig.
Participeren in groepswerk Ik kan alle rollen en taken die bij groepswerk horen goed uitvoeren. Ik kan een beperkt aantal rollen en taken van groepswerk goed uitvoeren. Ik kan een beperkt aantal rollen en taken die bij groepswerk horen uitvoeren. Dit lukt soms wel en soms niet. Ik kan maar één taak of rol die bij groepswerk hoort uitvoeren. Dit lukt soms wel en soms niet..
-voorzitter
-notulant
-organisator
– o.i.d.
Afspraken nakomen Ik kom alle gemaakte afspraken na. Ik kom meestal de gemaakte afspraken na. Ik moet vaak aan afspraken herinnerd worden. Ik kom mijn afspraken niet na.
Voor jezelf opkomen Ik durf een standpunt in te nemen en het te verdedigen Ik durf meestal een standpunt in te nemen en het te verdedigen Ik heb moeite mijn standpunt te verdedigen Ik neem pas een standpunt in na gesprek met mijn groepsgenoten
Teamwork Ik heb plezier in het werken met elkaar en stimuleer dat er goed wordt samengewerkt. Ik heb regelmatig plezier in het werken met elkaar en pas me aan aan de sfeer in de groep. Ik heb lang niet altijd plezier in het werken met elkaar en pas me met moeite aan aan de sfeer in de groep. Ik vind werken met elkaar niet prettig en kan moeilijk meedoen in de groep.
– werksfeer
– rekening houden met elkaar
Verantwoordelijk-heid nemen Ik voel me zeer verant-woordelijk voor het resultaat van de groep en lever daaraan mijn bijdrage. Ik voel me vaak verantwoordelijk voor het resultaat van de groep. Ik lever hieraan mijn bijdrage. Ik voel me pas verantwoordelijk voor het resultaat van de groep als ik daarop word aangesproken. Ik voel me niet verantwoordelijk voor het resultaat van de groep. Ik reageer negatief als ik op mijn verantwoordelijkheid word aangesproken.
– voor de groep
– voor jezelf
Initiatief tonen Ik toon duidelijk initiatief. Ik toon meestal initiatief, maar heb soms wat aansturing nodig. Ik heb vaak aansturing nodig eer ik initiatief toon Ik doe alleen maar iets als een ander het vraagt.
Back to Top