Les 19: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Achtergrond: In afgelopen weken hebben jullie 3 teamopdrachten gekregen. Het is nu zaak om alles goed op elkaar af te stemmen en het project goed af te ronden voor school (een voldoende cijfer behalen) en voor familie/vrienden (tijdens de finale-avond laten zien wat je bereikt hebt).

Introductie: In deze vierde periode van 6 lessen (les 19 t/m 24) kunnen jullie laten zien wat jullie allemaal hebben bereikt in de voorgaande weken. Alles onderdelen worden in de komende weken op elkaar afgestemd (integratie) en je verzamelt “bewijslast” om te laten zien dat je gegroeid bent in jouw competenties.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Algemeen Directeur. Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Durf. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: Voor de les van vandaag hebben we een aantal concrete doelstellingen;

  1. Belangrijkste leerervaringen van de 3e periode van 6 weken met elkaar delen.
  2. Overzicht krijgen over de 4e periode van 6 lessen. Wat wordt er van ons als studenten/team verwacht?
  3. Inzicht in de 4e teamopdracht “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Wat is de opdracht? Waar worden we op beoordeeld?

Inhoud: De ondernemer Rolf komt weer langs. Eerst om te zien welke resultaten alle teams in de afgelopen 6 weken hebben behaald (korte presentaties). Vervolgens om de derde teamopdracht nader toe te lichten (Integratie & Bewijslast).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top