Les 14: Praktijk / vrije invulling

Achtergrond: Elk teambedrijf heeft een keuze gemaakt voor het “Verras Ons” Plan van Aanpak. Nu gaan jullie aan de slag met het uitvoeren hiervan.

Introductie: Vandaag gaat het om “doen“! Het is leuk om een idee te bedenken. Maar het vergt veel energie en daadkracht om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit is waar het vandaag over gaat. Actie!

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Marketing.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Durf. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen:

  • De studenten verrassen ons én zichzelf met een leuke/aansprekende actie
  • De studenten zetten de eerste concrete stappen om deze “Verras Ons” actie tot een succes te maken.

Inhoud: Alle teams krijgen de vrijheid en het vertrouwen om 100% bezig te zijn met het uitvoeren van het “Verras Ons” plan van aanpak. Zorg dat je voldoende ‘bewijslast’ verzamelt zodat je kunt laten zien wat je hebt gedaan/gerealiseerd (maken foto’s, video’s e.d.).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top