Stap 2: Lean Canvas (10.00 – 10.30 uur)

De tweede opdracht is om helder te krijgen welk onderscheidend of uniek product of dienst jullie op de markt gaan brengen? Download hiervoor het Spannend Ondernemen Lean Canvas.

De basis voor jullie bedrijf wordt gevormd door de Kernwaarden (zie opdracht 2.1).

Vervolgens is het zinvol om te bepalen wat jullie zogenaamde “Product of Dienst” is. Oftewel; welke waarde leveren jullie aan de klant? Voor welk product / dienst / functionaliteit is de klant bereid om geld te geven.

Dan kunnen jullie gaan kijken naar de “Kernactiviteiten“. Oftewel; wat worden de belangrijkste activiteiten die jullie concreet gaan doen om de producten/diensten bij de klant te krijgen? Zien jullie jezelf bijvoorbeeld als productiebedrijf? Winkelbedrijf? Transportbedrijf? Verzekeringsbedrijf? …… En welke activiteiten horen hierbij?

Jullie hebben voor Stap 2 totaal 45 minuten de tijd.


Back to Top