Mahatma “Be the Change” (team)

Mahatma foto

Dit programma is vernoemd naar Mahatma Gandhi, de beroemde politicus van India. De volgende uitspraak van Gandhi staat in dit lesprogramma centraal: “Be the change you want to see in the world”. 

 Why?

De subtitel van dit lesprogramma is “Be the change”. Studenten worden uitgedaagd om vorm en inhoud te geven aan die verandering die de samenleving “een stukje beter kan maken”. Dit is de hogere doelstelling van dit programma: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

How?

Dit is een Blended lesprogramma. Een combinatie van praktijklessen van docenten/ondernemers voor de klas en E-learning. Er wordt gewerkt met een praktijkcase (Re5 kleding: spreek uit “Revive” = herleven) waarbij MBO-studenten in teams van 4-5 studenten een teambedrijf opzetten en aan de slag gaan met het ontwikkelen, inkopen, promoten en verkopen van eigen kledingartikelen.

Aan de hand van deze praktijkcasus leer jij een diversiteit aan kennis, kunde en vaardigheden door het te doen! 

Betekenisvol leren in de praktijk op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit vormt de basis van een ontwikkelproces op het gebied van ondernemende competenties.

What?

Dit programma  zit als volgt in elkaar:

 1. Er zijn individuele opdrachten en er zijn teamopdrachten. Aan de individuele opdrachten werk je zelfstandig. De resultaten hiervan slaat iedereen individueel op. Het resultaat is een persoonlijk portfolio gevuld met de uitwerkingen van alle individuele opdrachten. Alle teamopdachten worden in teamverband uitgevoerd en opgeslagen door de “leider van de dag” (dit begrip wordt hieronder uitgelegd).
 2. De start van dit lesprogramma is via een 0-meting. Het individuele vertrekniveau van elke student wordt vastgelegd. Aan het eind van het programma is er een eind-meting en kun je zien op welk gebied je jezelf hebt ontwikkeld.
 3. De casus wordt ingeleid en toegelicht door Rolf den Hertog, de ondernemer. Hij komt gedurende het traject van 24 weken totaal 5 keer langs. Op deze momenten worden periodes van 6 weken opgestart / afgesloten.
 4. De studenten gaan in teamverband aan de slag (5 per team). De volgende rollen/taken worden onderling verdeeld: (a) inkoop/logistiek  (b) marketing/commercie (c) verkoop/promotie (d) financiën en (e) teamleider.
 5. Elk team functioneert als een Teambedrijf. Gericht op het ontwikkelen en verkopen van producten.
 6. Elke les staat onder leiding van één van de teamleden. Dit wisselt steeds zodat iedereen meerdere keren aan de beurt komt. De Leider van de Dag zorgt er voor dat er serieus gewerkt wordt en er kwaliteit wordt geleverd.
 7. Wekelijks ontvangen de teams een opdracht waarmee ze zelfstandig 3 lesuren aan de slag gaan. De docent geeft een toelichting en zit ‘op loopafstand’. De ondernemer is beschikbaar ‘op Skype-afstand’.
 8. Elke periode van 6 weken wordt afgesloten met een presentatie van elk team. Tevens wordt op deze momenten de groei in competenties vastgelegd en werk je individueel aan je eigen Ontwikkelplan.
 9. Alle teams strijden tegen elkaar. Elke periode zijn er punten te behalen. Het beste team wint de CCC-Challenge (50% van de winst gaat naar een door jullie zelf te bepalen MVO-doel).
 10. Alle teamopdrachten worden uitgewerkt in werkdocumenten. Elke les dat er in teamverband gewerkt wordt, wordt afgesloten door het uploaden van één van deze werkdocumenten. Pas op het moment dat dit is nagekeken en akkoord bevonden door de docent kan het team doorgaan met de volgende opdracht.
 11. De opzet en achtergronden van dit E-learning programma zijn opgenomen in de docentenhandleiding.

Ga nu aan de slag met Les 1

Training Inhoud

Hoofdstukken Status
1

Les 24: Presentatie & Evaluatie

2

Les 23: Eindmeting & reflectie

3

Les 22: Ondernemingsplan & Financien

4

Les 21: Brochure

5

Les 20: Missie & Visie

6

Les 19: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

7

Les 18: Presentatie & Evaluatie

8

Les 17: Ondernemingsplan & Financien

9

Les 16: Praktijk / vrije invulling

10

Les 15: Inkoop, Voorraad & Magazijn

11

Les 14: Praktijk / vrije invulling

12

Les 13: Teamopdracht 3 = Verras ons

13

Les 12: Presentatie & Evaluatie

14

Les 11: Transport & Financien

15

Les 10: Sales in de praktijk

16

Les 9: Sales pitch & Verkoopplan

17

Les 8: De klant centraal

18

Les 7: Teamopdracht 2 = Verkoop Re5 kleding

19

Les 6: Persoonlijke ontwikkeling

20

Les 5: Ondernemingsplan & Financien

« » pagina 1 / 2
Back to Top