Mark “make a change” (individueel)

mark

Naast teamopdrachten maakt iedere deelnemer die deelneemt aan het lesprogramma “Mark” ook individuele opdrachten. Deze worden via dit programma gemaakt en opgeslagen.

Alle opdrachten hebben direct of indirect te maken met Persoonlijk Leiderschap. Vroeger was het makkelijk. Wie leiding gaf aan een team, een afdeling of een onderneming, had vanzelfsprekend kennis, verantwoordelijkheid en macht. Als de directeur besloot om rechtsaf te gaan, dan ging het hele bedrijf rechtsaf. En mocht hij halverwege van mening veranderen, dan keek niemand daar raar van op. Hij was de directeur, dus hij moest beslissen.

Maar vroeger is niet meer. Nu de industriële economie plaats maakt voor de kenniseconomie, is de rol van de manager ingrijpend veranderd. De moderne manager moet luisteren in plaats van commanderen, vertrouwen geven in plaats van controleren, en delegeren in plaats van centraliseren.

how can you lead?

In het denken over “Leiderschap” draait alles om de vraag hoe mensen leiding kunnen geven aan zichzelf, en vervolgens aan anderen. Oftewel, hoe zit het met jouw Persoonlijk Leiderschap? Welke vaardigheden heb jij hiervoor nodig?

Back to Top