Henry “Train de Trainer”

Het Train de Trainer programma “Onderwijs & Ondernemen” is een 12-uurs e-learning programma waarin u als docent inzicht krijgt in wat ondernemerschap is en wat dit kan betekenen voor u zelf, voor uw leerlingen/studenten en voor uw school.

Stap voor stap ontwikkelt u een concreet plan van aanpak, gericht op het bevorderen van ondernemerschap. Bij u zelf, uw leerlingen/studenten en uw school! Dit plan van aanpak is een (jaar)plan waarbij u voor u zelf gaat bepalen;

  1. Wat u (komend jaar) op ondernemend gebied in de klassen die u les geeft wilt gaan doen (ambitie)
  2. Op welke wijze dit concreet invulling krijgt (lessen/didactiek/projecten/e.d.)
  3. Tot welke resultaten dit volgens u moet leiden (leerdoelstellingen)
  4. Op welke manier u dit laatste kunt meten (meetlat)

U wordt stap voor stap door het programma geleid waarbij er feitelijk steeds een nieuw hoofdstuk van dit plan van aanpak vorm en inhoud krijgt. Ter onderbouwing wordt u regelmatig gevraagd om u te verdiepen en persoonlijke keuzes te maken.

 

henry

 

Het Train de Trainer programma “Henry” is vernoemd naar Henry Ford. Hij is een van de eerste ‘grote ondernemers’. Zijn uitspraak: “Op school leer je niet wat de wereld volgend jaar gaat doen” vormt de basis voor deze module. Onderwijs dient in onze visie jongeren voor te bereiden op een wereld die steeds sneller verandert. Een ondernemende houding en gedrag kan hierbij van een enorme (meer)waarde zijn.

Ter informatie:

  1. De vermelde 12 uur zijn gebaseerd op een inschatting van gemiddeld 1,5 uur per hoofdstuk/onderdeel. Het kan zijn dat u bepaalde onderdelen zeer interessant vindt en hier (veel) meer tijd aan gaat besteden. Dit is geheel aan u zelf.
  2. De beperking in uren zorgt er voor dat we niet al te uitgebreid in kunnen gaan op bepaalde problematieken en methodieken. Maar u kunt er zeker van zijn dat de belangrijkste aspecten op het gebied van Onderwijs & Ondernemen in ieder geval worden belicht.
  3. Indien gewenst ontvangt u na afloop reflectie van de ontwikkelaar van dit Train de Trainer programma op het door u gemaakte Plan van Aanpak Onderwijs & Ondernemen. Als u hier prijs op stelt dan kun u dit aan het eind van de module aangeven (dit wijst zich zelf).
  4. Heeft u vragen of suggesties? Stel ze rechtstreeks aan patrick@dreamstorm.nl U ontvangt zo snel mogelijk een reactie/antwoord.

 

Training Inhoud

Hoofdstukken Status
1

8. Evaluatie; reflectie op mijn persoonlijke leren.

2

7. Meting; wanneer ben ik geslaagd?

3

6. Verbinding; leren van, met en door elkaar!

4

5. Onderwijs & Ondernemen: Groeipad

5

4. Onderwijs & Ondernemen: Ambitie

6

3. Onderwijs & Ondernemen: vertrekpunt

7

2. Ondernemend Leren of Leren Ondernemen

8

1. Ondernemerschap: Waarom?

Back to Top