Demo Mark “make a change” (team)

mark

Dit programma is vernoemd naar Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook. De volgende uitspraak van Mark staat hierin centraal: “When you want to build a company it starts with wanting to make a change in the world”. 

 Why?

De subtitel van dit lesprogramma is “Make a change”. Leerlingen worden uitgedaagd om groter te denken. Om die verandering vorm en inhoud te geven die de samenleving “een stukje beter kan maken”. Dit is de hogere doelstelling van dit programma.

Op het praktische/uitvoerende niveau zijn er een tweetal concrete doelstellingen:

 1. Leerstof laten leven
 2. Bevorderen ondernemende houding/gedrag

How?

Deze doelstellingen worden bereikt via Action Learning. Met behulp van (praktijk)opdrachten gaan leerlingen in teamverband aan de slag. Zowel binnen als buiten de school. De leraar krijgt de rol van coach/inspirator. Teams gaan zelfstandig lerend door de opdrachten. Regelmatig worden ze uitgedaagd om de randen van hun comfort zone op te zoeken.

Er zijn team-opdrachten. De Rode Draad wordt gevormd door het schrijven van Ons Ondernemingsplan. Dit plan vormt een belangrijk document waarop elk team wordt beoordeeld.

Er zijn ook individuele-opdrachten. De Rode Draad hiervan wordt gevormd door het schrijven van jouw persoonlijke visie op leiderschap. Op deze visie wordt iedereen individueel beoordeeld.

 What?

Deze aanpak leidt tot de volgende concrete opzet/inhoud:

 1. 4 modules (elke module 6 weken):
  • Module 1: Opzetten teambedrijf / oefenen
  • Module 2: Toetsen aannames / naar buiten
  • Module 3: Aanpassen teambedrijf / onderbouwen
  • Module 4: Visualiseren teambedrijf / laat maar zien
 2. 6 lessen per module: Met een vaste opbouw/regelmaat:
  • Elke les met een korte introductie aan het begin + evaluatie aan het eind
  • Elke les met concrete (team)opdrachten
  • Elke les onder leiding van één van de leerlingen
 3. Elke les:
  • Basis/achtergrond informatie
  • Opdracht(en)
 4. Finale: de afronding van dit lesprogramma gebeurt in een (grootschalige) presentatie naar familie/vrienden. Op zoek naar het beste teambedrijf van het jaar.

HAVO/VWO: Dit lesprogramma is afgestemd op Bovenbouw leerlingen HAVO/VWO. Wekelijks gedurende één lesuur de theorie in de praktijk toepassen (24 weken + finale-avond).

Evaluatie: naast een (korte) wekelijkse team-evaluatie maakt elke leerling een (uitgebreide) persoonlijke evaluatie, gericht op persoonlijk leiderschap. Belangrijke input hiervoor is de “Leider van de Dag“. Wekelijks is één van de teamleden de teamleider en is hij of zij verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat van de les.

Challenge: Alle teams strijden tegen elkaar. Ze kunnen punten verdienen:

 • Wekelijks 50 punten voor “het team van de week” (toekenning door docent + leerlingen)
 • Elke periode van 6 weken 50 punten x het aantal teams (toekenning door leerlingen)
 • Elke periode van 6 weken 50 punten x het aantal teams (toekenning door docent)
 • Tijdens de afsluitende finale (100 punten x het aantal teams (toekenning door familie/vrienden/jury)

Beperkte functionaliteit in verband met demo.

Back to Top